Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Duyurular


Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Kurumsal İletişim Müdürlüğü, stratejik bir yaklaşım ve bütünlük içerisinde hareket edilerek İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin marka değerinin korunmasını, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin olarak tanıtılmasını hedeflemektedir.  Direkt olarak Rektörlük makamına bağlı çalışan Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Stratejik İletişim Platformu’nun (SİP) belirlediği vizyon doğrultusunda, hedef kitleye en uygun mesajı aktarmak ve üniversitemizde kalıcı bir imaj oluşturulmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  

Doğru ve planlı bir kurumsal iletişim politikası hayata geçirerek, üniversitemizin bilinirliğinin arttırılması için uzun vadeli yaklaşımlar belirleyen Kurumsal İletişim Müdürlüğü, bu amaç doğrultusunda yapılan tüm çalışmaların da koordinasyonunu üstlenmektedir.  Üniversitemizin bünyesindeki fakültelerimiz, yüksekokullarımız, merkezlerimiz ve kulüplerimize yönelik tüm tanıtım çalışmaları da Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmektedir.  

Üniversitemizdeki faaliyetlerin yazılı ve görsel mecraların yanı sıra sosyal medya aracılığıyla duyurulması amacıyla röportaj ve demeç vermek, birimleri tanıtıcı materyaller üretmek, kurumsal web sitelerine içerik koymak, üniversitemiz adında açıklama yapmak da Kurumsal İletişim Müdürlüğü‘nün koordinasyonu ile gerçekleştirilmektedir.